Ομιλία στο 1ο Προσυνέδριο για Οργανωτικά Θέματα της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.