Επιστολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ του Νομού Καρδίτσας για τον «Καλλικράτη».