Ερώτηση για την Δημιουργία Δήμου Σελλάνων στον Νομό Καρδίτσας στα Πλαίσια του Καλλικράτη.