Επίκαιρη Επερώτηση για την Έκρηξη της Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης.