Παρουσία στην 35η Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ.