Ομιλία στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την Αναμόρφωση του Ε.Σ.Υ..