Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την Συζήτηση του Σχεδίου Νόμου για το Μητρώο Αγροτών.