Ερώτηση για την Εξαίρεση Πλειάδας Βασικών Ιατρικών Εξετάσεων και Πράξεων από την Κάλυψη των Δαπανών του ΟΠΑΔ.