Ερώτηση για την Είσπραξη των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο.