Δήλωση για τα Έργα Κατασκευής του Οδικού Άξονα Ε65.