Επίκαιρη Επερώτηση για την Αδυναμία Εφαρμογής Ολοκληρωμένης Πολιτικής στο Φάρμακο.