Ερώτηση για την Επαναφορά της Δυνατότητας Τμηματικής Καταβολής του ΦΠΑ.