Οι Πολίτες δεν Εκφοβίζονται. Δεν Εκβιάζονται. Απαντούν και Διεκδικούν την Ελπίδα.