Ερώτηση για την Απειλή να Τεθούν Eκτος Συστήματος Ε.Σ.Υ. 80 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.