Ερώτηση για την Κατάργηση Εφοριών στον Νόμο Καρδίτσας.