Ερώτηση για τις Προσλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στο ΕΣΥ.