Ερώτηση για την Διδασκαλία των Ιταλικών στα Γυμνάσια Καρδίτσας.