Ερωτήσεις για Μέτρα Ενίσχυσης των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων.