Ερώτηση για την Απαλλαγής από το ΦΠΑ των Εξαγωγικών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων