Ερώτηση για τις Μετατάξεις Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών σε Θέσεις Κατωτέρων Αξιωματικών.