Ερώτηση για την Αναστολή των Προγραμμάτων Παροχών προς τους Δικαιούχους του ΟΕΚ