Ερώτηση για την Κατάργηση της Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου Κέδρου