Ερώτηση για τον Αποκλεισμό των Καπνοπαραγωγών από το Μέτρο 144 Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2012, «Α. Μπαλτατζής»