Ερωτήσεις για τους Καπνοπαραγωγούς, τους Βαμβακοπαραγωγούς και τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013.