Ερώτηση για την Εγκατάσταση του Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών στην Καρδίτσα