Ερώτηση για τα Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι Εταιρίες Εργοληπτών Δημοσιών Έργων.