Ερωτήσεις για την Ασφάλιση των Μικροεπαγγελματιών στον Ο.Α.Ε.Ε. και την Ενδεχόμενη Μείωση του Ποσοστού Επιστροφής ΦΠΑ στους Αγρότες.