Ερώτηση για την Δίμηνη Παράταση των Συμβάσεων των Αγροτικών Ιατρών του Νομού