Ερώτηση για τον Παροπλισμό Οχημάτων και τις Ελλείψεις Υλικών στην ΕΛ.ΑΣ..