Ερώτηση για την Έλλειψη Επαρκούς και Αποτελεσματικής Αστυνόμευσης στο Ν. Καρδίτσας.