Ερώτηση για τα Προβλήματα Χρηματοδότησης της Κατασκευής του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας.