Ερώτηση για την Ολοκλήρωση της Κατασκευής του Νέου Κλειστού Γυμναστήριου – Αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων του Δήμου Καρδίτσας