Ερώτηση για την Αναστολή των Δημοπρατήσεων των Ενταγμένων Έργων στα Προγράμματα «ΠΙΝΔΟΣ» και ΕΑΠΝΑ.