Επίκαιρη Ερώτηση για την Συνεχιζόμενη Καθυστέρηση στην Εξόφληση των Οφειλομένων από τον ΟΠΑΔ.