Ερωτήσεις για τα Δρομολόγια του ΟΣΕ προς την Καρδίτσα και την Δυτική Θεσσαλία και τις Ασφαλιστικές Παροχές των Σιδηροδρομικών.