Ερώτηση για την Κάλυψη των ιατρικών δαπανών των ασφαλισμένων σιδηροδρομικών υπάλληλων του ΤΑΠ-ΟΤΕ