Επίκαιρη Ερώτηση για την Υποβάθμιση του Νοσοκομείου Καρδίτσας και την Κατάργηση Κλινικών.