Ομιλία στις Εργασίες του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.