Ερωτήσεις για την Οικονομική Ενίσχυση των Πληγέντων ΟΤΑ και την Άμεση Καταβολή των Αποζημιώσεων από την Πρόσφατη Θεομηνία.