Ερώτηση για την Ένταξη του Δήμου Καρδίτσας στους Υπερχρεωμένους Δήμους και το Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.