Ερώτηση για την Πλημμελή Προετοιμασία του Πυροσβεστικού Σώματος και Ανησυχία για τη Δυνατότητα Αντιμετώπισης των Πυρκαγιών.