Ερώτηση για την Έξαρση του Παράνομου Παραεμπορίου Στον Νομό Καρδίτσας