Ερώτηση για τις Διεκδικήσεις Ακίνητων στην Περιοχή της Πλατείας Λάππα από το Ελληνικό Δημόσιο