Ερωτήσεις για την Αναγνώριση της Προϋπηρεσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων και για την Έλλειψη Αγροτικού Ιατρού στα Βραγκιανά