Ερώτηση για την Υποβάθμιση της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας του ΕΠΑΛ Σοφάδων