Ερώτηση για το Πρόβλημα Χρηματοδότησης των Αγροτικών Επενδύσεων σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα.