Ερώτηση για την Συνέχιση Λειτουργίας των ΕΛΤΑ Ανθηρού.