Ερώτηση Σχετικά με τη Συνέχιση της Επιδότησης του Προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης του Προβάτου Καραγκούνικης Φυλής.