Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την Συζήτηση των Προγραμματικών Δηλώσεων της Νέας Κυβέρνησης.