Ερωτήσεις για την Μείωση του Προϋπολογισμού του Μέτρου των Γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων και την Παρακράτηση των Ασφαλιστικών Εισφορών του ΕΛΓΑ από τις Κοινοτικές Επιδοτήσεις των Αγροτών .